Εύβοια

ΑΠΌ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ 2016 ΚΆΘΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΚΆΘΕ ΜΗΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΙΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ