Νομος Κατσέλη

1η ΑΠΟΦΑΣΗ.

Άλλη μία σημαντική απόφαση των Ελληνικών Δικαστηρίων, η υπ’ αριθ. 1/2011 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λαμίας που εκδόθηκε και θεωρήθηκε την 1η/11/2011 και διέγραψε τα χρέη δανειολήπτη κατά 61%, και συγκεκριμένα, για χρέος στις τράπεζες συνολικού ποσού 232.665,11 Ευρώ, διέγραψε 142.000 €.

Επισημαίνουμε ότι: Η συγκεκριμένη απόφαση που ικανοποίησε το μέλος μας μετά από κατευθύνσεις και προτροπή της Νομικού Συμβούλου της Ένωσης, κας Σοφίας Μαγγιώρου, είναι σημαντική διότι νομολογεί τα κάτωθι συγκεκριμένα στοιχεία του Ν. 3869/2010 (Νόμου Κατσέλη).

1ον Απερρίφθη ο ισχυρισμός μίας εκ των πιστωτών με την οποία ισχυριζόταν ότι η κρινόμενη αίτηση ήταν αόριστη επειδή δεν εξειδικεύεται στην αίτηση το κόστος διαβίωσης του αιτούντα και δεν προσκομίζονται από αυτόν τα έγγραφα από τα οποία προκύπτουν τα εισοδήματά του και η ανεργία της συζύγου του, τούτο δε διότι αυτά αποτελούν θέματα της αποδεικτικής διαδικασίας και όχι του ορισμένου της αίτησης.

 

2η ΑΠΟΦΑΣΗ.

Παράλληλα, στο ίδιο Ειρηνοδικείο είχε προσφύγει και η σύζυγος του ανωτέρω αιτούντος, η οποία ήταν συνοφειλέτης στα ίδια δάνεια με το σύζυγό της, χωρίς να έχει η ίδια κανένα άλλο πλην του 50% της πρώτης τους κατοικίας, περιουσιακό στοιχείο, επί της αιτήσεως της οποίας εξεδόθη η υπ’ αριθ. 2/2011 απόφαση του αυτού δικαστηρίου (Ειρηνοδικείο Λαμίας), δυνάμει της οποίας αναστέλλεται για 6 μήνες η καταβολή οιουδήποτε χρηματικού ποσού προς τους πιστωτές της λόγω μακροχρόνιας ανεργίας.

Οι πολίτες δανειολήπτες καταναλωτές, μέλη του δικτύου ΙΝΚΑ, με αυτές τις αποφάσεις των Ελληνικών Δικαστηρίων, επανακτούν την αγοραστική τους δύναμη, προάγοντας την οικονομική και κοινωνική τους δραστηριότητα.

Καλούμε όλους τους υπερχρεωμένους δανειολήπτες να προστρέξουν στις διατάξεις του Νόμου Κατσέλη και να είναι σίγουροι πως η ελληνική δικαιοσύνη στέκεται θεματοφύλακας των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων.

 

 

 

 

3η ΑΠΟΦΑΣΗ

Νέα δικαστική απόφαση ανάβει το πράσινο φως για την ένταξη στις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου Κατσέλη χιλιάδων δανειοληπτών που έχουν εγκλωβιστεί στα τιτλοποιημένα δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, αδυνατώντας να τα πληρώσουν. Πρόκειται για δάνεια που έχουν πάρει περίπου 24.000 πολίτες και τα οποία πωλήθηκαν, χωρίς να ερωτηθούν οι δανειολήπτες από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε ξένες Τράπεζες και επενδυτικούς οίκους, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ενταχθούν στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του «νόμου Κατσέλη» (Ν. 3869/2010). 

Με προσωρινή διαταγή του Ειρηνοδίκη Πειραιά Νικολάου Κόντου γίνεται δεκτή η αίτηση συνταξιούχου απόστρατου αξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού, πατέρα δύο παιδιών και διατάσσεται το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων να μειώσει την δόση δανείου στα 120 ευρώ από τα 530,20 ευρώ που του παρεκρατείτο μέχρι τώρα σε τιτλοποιημένο δάνειο για στεγαστικό και επισκευαστικό δάνειο συνολικού ποσού 90.000 ευρώ. Το στεγαστικό δάνειο το 2006 τιτλοποίηθηκε χωρίς εκείνος να ενημερωθεί ποτέ από το ΤΠΔ. Όταν ο συνταξιούχος βρέθηκε σε πραγματική αδυναμία εκπλήρωσης των δανειακών του υποχρεώσεων ζήτησε από το ΤΠΔ κάποια διευκόλυνση προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, καθώς είχε μειωθεί αισθητά η σύνταξή του. Συγκεκριμένα, ζήτησε παράταση της δανειακής του σύμβασης προκειμένου να μειωθεί η μηνιαία δόσης ή να γίνει κάποιο «κούρεμα» ή οποία οικονομική διευκόλυνση μπορούσε να κάνει το Ταμείο ή ακόμη ζήτησε και εξωδικαστική επίλυση. 
Όμως, από το ΤΠΔ δεν βρήκε καμία ανταπόκριση, καθώς επικαλείτο ότι έχει γίνει τιτλοποίηση του δανείου.

Έτσι, ο συνταξιούχος έκανε αίτηση υπαγωγής στο «νόμο Κατσέλη» και το Ειρηνοδικείο Πειραιά αφού απέρριψε όλους τους ισχυρισμούς του ΤΠΔ εξέδωσε προσωρινή διαταγή υπέρ του. Να σημειωθεί πως για 24.000 τιτλοποιημένα δάνεια, ύψους 900 εκ. ευρώ, που έχουν πάρει δημόσιοι υπάλληλοι το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων αρνείται το διακανονισμό, οδηγώντας τους δανειολήπτες στην απελπισία. 
Και αυτό γιατί οι αλλοδαπές εταιρείες παζαρεύουν και εξαγοράζουν τα δάνεια των Ελλήνων ιδιωτών στο 5% έως 50% της αξίας τους, με σκοπό να εισπράξουν το 100% , χρησιμοποιώντας ως μέσο πίεσης τις δικαστικές διαδικασίες, όπως είναι οι κατασχέσεις και οι πλειστηριασμοί ακινήτων, αρνούμενες να δεχθούν τις αιτήσεις των δανειοληπτών για υπαγωγή στο νόμο Κατσέλη, υποστηρίζοντας ότι δεν δεσμεύονται από την ελληνική νομοθεσία.

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ / ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 440/2013
Ιδιοκτήτης φορτηγού δημοσίας χρήσης ελεύθερος επαγγελματίας έχοντας α) ένα ακίνητο με πλήρη κυριότητα 111 τ.μ. στις ΑΦΙΔΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ β) κατά 50% κυριότητα σε δεύτερο ακίνητο πάλι στο Δήμο Αφίδνων και γ) πλήρη κυριότητα σε οικόπεδο 8,50 στρεμμάτων στις Αφίδνες Αττικής,όπως επίσης πλήρη κυριότητα σε οικόπεδο 3,50 στρεμμάτων ξανά στις Αφίδνες Αττικής, κέρδισε αναστολή από το γραφείο μας κατά όλων των ατομικών διώξεων,προληπτικών ή καταδιωκτικών μέτρων καθώς και την απαγόρευση της έναρξης ή συνέχισης κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης από πλευράς των τραπεζών εις βάρος των περιουσιακών στοιχείων του αιτούντος όπως όλα αυτά περιγράφονται στην αίτησή του. Επίσης ΔΙΑΤΗΡΕΙ την πραγματική και νομική κατάσταση στην αίτηση των περιουσιακών στοιχείων του αιτούντος. Η οφειλή του ανέρχεται περίπου στις 100.000 ευρώ.

 

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΡΩΠΙΑΣ / ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1116/2013
Απόφαση υπέρ ελεύθερου επαγγελματία με εμπορία σε αναλώσιμα είδη και επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών με μηδενικό εισόδημα έχοντας περιουσιακά στοιχεία,κέρδισε μέσω του γραφείου μας αναστολή καταδιωκτικών μέτρων κατά του αιτούντος και την διατήρηση της πραγματικής και και νομικής κατάστασης της περιουσίας του με την καταβολή μηνιαίων δόσεων του ποσού των 100,00 ευρώ, έως την έκδοση οριστικής απόφασης. Η οφειλή του ανέρχεται περίπου στις 280.000 ευρώ.

 

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5218/2013
Ελεύθερος επαγγελματίας μέλος σε Ο.Ε. κέρδισε μέσω του γραφείου μας την αναστολή καταδιωκτικών μέτρων και την διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης των αναφερόμενων στην αίτηση περιουσιακών στοιχείων του αιτούντος,χωρίς την υποχρεώση μηνιαίων καταβολών. Η οφειλή του ανέρχεται περίπου στις 60.000 ευρώ.

 

 

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ / ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 756/2013
Ελεύθερος επαγγελματίας μέλος σε Ο.Ε. κέρδισε το αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής,κέρδισε την ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΔΙΩΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ της πραγματικής και νομικής κατάστασης των αναφερόμενων στην αίτηση περιουσιακών στοιχείων του αιτούντα με την υποχρέωση καταβολής ποσού 80,00 ευρώ μηνιαίως καθώς απεδείχθει πως το εισόδημά του αποτελεί περισσότερο αμοιβή του σωματικού του κόπου και μόχθου και δεν είναι αποτέλεσμα κερδοσκοπικών συνδυασμών. Με στοιχεία που υπέβαλε το γραφείο μας απεδείχθει πως κατατάσεται στην ΜΙΚΡΕΜΠΟΡΙΑ.

 

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΜΕΛΟΣ ΣΕ Ο.Ε. ΚΕΡΔΙΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

(ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ) ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΣ ΚΑΘΕ ΚΑΤΑΔΙΩΚΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ.

ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΑΣ.

 

 

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. 744/2013

 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΑΞΙ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΧΕ ΠΕΡΙΕΛΘΕΙ ΣΕ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΟΣΕΩΝ

ΕΓΓΑΜΟΣ, Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΚΕΡΔΙΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ (ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ)

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΧΡΙΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ.

 

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΟΡΟΥ

 

ΖΕΥΓΑΡΙ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΖΥΓΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟ ΜΕΛΟΣ ΣΕ Ε.Ε. ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΖΥΓΟ ΝΑ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΧΟΝΤΑΣ ΠΕΡΙΕΛΘΕΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΔΟΣΕΩΝ, ΚΕΡΔΙΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΔΙΩΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ.

 

 

ΕΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ ΑΡ.48/2014

 

ΕΜΠΟΡΟΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΕΧΟΝΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ,ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 227.133,80 ΕΥΡΩ ΚΕΡΔΙΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΜΕΧΡΙΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ.

 

 

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ ΑΡ.90/2014

 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΕΡΔΙΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΔΙΑΦΥΛΛΑΣΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΡΝΟΝΤΑΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΑΤΑΔΙΩΚΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΑΣΚΗΘΕΙ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ.

ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΕΙΝΑΙ 493.409,46 ΕΥΡΩ ΕΝΩ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΥ ΤΟΥ ΟΡΙΣΤΗΚΕ ΕΙΝΑΙ 80,00 ΕΥΡΩ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗΣΕΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 99/2013 (ΚΟΥΡΕΜΑ 80%)
Η οφειλέτρια ως φυσικό πρόσωπο είχε δάνεια ύψους 313.000 ευρώ περίπου προς διάφορα τραπεζικά ιδρύματα. Έμενε στο σπίτι του πατέρα της ενώ το δικό της ακίνητο το ενοικιάζει. Ο σύζυγός της είχε επαγγελματική άδεια ταξί καθώς και δικά του ακίνητα. Πραγματοποιήθηκε μέσω της εταιρείας μας κούρεμα της τάξεως του 80% περίπου. Μένοντας ως υπόλοιπο να εξοφλήσει σε 15 έτη το ποσό των 69.000 ευρώ. ΔΕΝ ΖΗΤΗΘΗΚΕ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ / ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 25/2013
Σε ζευγάρι μισθωτών με συνολικές οφειλές 163.000,00€ τους διεγράφησαν 113.000,00€ και προστάτεψαν την κύρια κατοικία τους.

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ / ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1306/2013
Σε ζευγάρι με συνολικές οφειλές 330.000,00€ τους διεγράφησαν 150.000,00€ και προστάτεψαν εκτός από την κύρια κατοικία τους και λοιπά περιουσιακά τα οποία παρέμειναν στην κατοχή τους.

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ / ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 53/2013
Σε οφειλέτη με συνολικά χρέη προς τις τράπεζες ποσού 211.473,44€ , διεγράφησαν 183.000,00€ και προστάτεψε την κύρια κατοικία του.

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ / ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 14/2013
Σε οφειλέτη δημόσιο υπάλληλο με συνολικές οφειλές 163.000,00€ διεγράφησαν 71.000,00€ και προστάτεψε την κύρια κατοικία του.

 

Αρ. Aπόφασης 9/2012 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ

Δανειολήπτης, Δημοτικός υπάλληλος με εμπορικό χρέος προς δύο τράπεζες σύνολο 90.000€ περίπου απαλλάχθηκε από το 85% των οφειλών του.

  • Αρ. Απόφασης 49/2012 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

Δανειολήπτης, Δημόσιος υπάλληλος ο οποίος όφειλε σε τέσσερις τράπεζες έχοντας συνολικό χρέος 66.993,23€ έγινε κούρεμα των οφειλών του με αποτέλεσμα το χρέος του να μειωθεί στις 22.999,52€, σώζοντας πάντα τα περιουσιακά του στοιχεία.

  • Αρ. Aπόφασης 30/2012 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Δανειολήπτρια, Συνταξιούχος με χρέος 54.543,16€ σε μία τράπεζα,δικάστηκε στο Ειρηνοδικείο Αθηνών με αποτέλεσμα να της αφαιρεθεί το 67% των οφειλών της,σώζοντας την κύρια κατοικία της και κάποια αγροτεμάχια τα οποία είχε στην κατοχή της.