Εδρα

ΚΆΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΜΕ ΚΥΡΙΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ