Να αποτραπεί το resolution και το bail in - Ξεκινούν 3-4 Αυγούστου τα AQR στις τράπεζες

Δεν είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει προκαταβολή ανακεφαλαιοποίησης, δηλαδή το ποσό των 10 δισεκ. που έχει αναφερθεί, ίσως να μην υπάρξει.

Ο κίνδυνος του resolution και του bail in δεν χωράει καμία αμφιβολία ότι αν ενεργοποιηθεί οι μέτοχοι ΤΧΣ και ιδιώτες θα καταστραφούν.
Όμως είναι δυνατό το κράτος να θέλει να καταστρέψει τον εαυτό του;
Επίσης δεν μπορεί να υπάρξει διαχωρισμός μεταξύ ιδιώτη μετόχου και ΤΧΣ, στην διαδικασία του bail in ή του resolution όλοι οι μέτοχοι θα υποστούν τις καταστροφικές συνέπειες αναλογικά.
Ως εκ τούτου λοιπόν το ελληνικό κράτος έχει κάθε λόγο να προστατέψει την περιουσία του ΤΧΣ.
Ας δώσουμε ένα παράδειγμα.
Το ΤΧΣ επένδυσε 25 δισεκ. στις τράπεζες (χωρίς να προσμετράμε τα 15 δισεκ. του funding gap).
Η χρηματιστηριακή αξία των μετοχών που κατέχει το ΤΧΣ στις ελληνικές τράπεζες διαμορφώνεται μόλις στα 8,8 δισεκ. ευρώ.
Αν υποστούν οι τράπεζες resolution και bail in η αξία της επένδυσης του ΤΧΣ θα αφανιστεί θα καταστραφεί.
Άρα το κράτος δεν μπορεί να βλάψει το κράτος, δεν μπορεί να ληφθεί μια απόφαση εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος.
Θα ήταν ανήκουστο το κράτος να δέχεται να ζημιωθεί και εν συνεχεία να δανείζεται για να ανακεφαλαιοποιήσει τις τράπεζες θα πρόκειται για εθνική καταστροφή και γελοιοποίηση.
Οι πιθανότητες που δίνουμε να υπάρξει resolution ή bail in είναι μηδενικές.
Ταυτόχρονα όπως έχει αναφερθεί ΤτΕ, ΤΧΣ και ΕΚΤ διάκεινται θετικά ώστε να παραμείνουν 4 συστημικές τράπεζες στην Ελλάδα.

Οι παράμετροι

1)Δεν είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει προκαταβολή ανακεφαλαιοποίησης, δηλαδή το ποσό των 10 δισεκ. που έχει αναφερθεί, ίσως να μην υπάρξει.
2)Με βάση το κυρίαρχο σενάριο ο ESM θα ανακεφαλαιοποιήσει τις τράπεζες μέσω του ΤΧΣ ώστε το Ταμείο να μην χάσει την περιουσία του και υποστεί dilution.
Πρακτικά το ΤΧΣ θα είναι αυτός ο μηχανισμός που θα ανακεφαλαιοποιήσει τις τράπεζες.
3)Δεν έχει ωστόσο αποκλειστεί η άμεση ανακεφαλαιοποίηση από τον ESM.
Η άμεση ανακεφαλαιοποίηση δηλαδή απευεθίας από τον SSM, ενδείκνυται μόνο αν αποτύχει η διαδικασία συμμετοχής των ιδιωτών.
4)Όλοι οι εμπλεκόμενοι κατανοούν ότι πρέπει να μείνουν 4 τράπεζες συστημικού χαρακτήρα στην Ελλάδα.
5)Τα AQR θα ξεκινήσουν 3-4 Αυγούστου και τα stress tests θα ολοκληρωθούν εντός Οκτωβρίου του 2015.
6)Οι αυξήσεις κεφαλαίου θα υλοποιηθούν μεταξύ Νοεμβρίου του 2015 και Μαρτίου του 2016
7)Θα υπάρξουν καθολικά reverse split για να μπορέσουν να υλοποιηθούν ΑΜΚ.
8)Γνώμονας όλων θα πρέπει να είναι η λογική.
Αν δοθεί κίνητρο στον ιδιώτη θα συμμετάσχει σε νέα αύξηση κεφαλαίου.
Ο στόχος τόσο του ΤΧΣ όσο και του ESM θα πρέπει να είναι πως θα κρατήσουν τους ιδιώτες μετόχους.
9)Μπορεί βραχυχρόνια, ελλείψει διαπραγμάτευσης μετοχών, reverse split οι τραπεζικές μετοχές να χάσουν μεγάλο μέρος της αξίας τους αλλά η αξία ανακτάται αν παρθούν στρατηγικές αποφάσεις διάσωσης των τραπεζών π.χ. μέσω συλλογικής λύσης για τα NPLs.