Διαχειριστικός έλεγχος

Κατά τα τελευταία χρόνια ο έλεγχος επεκτείνεται, πέραν του οικονομικού, και στο διαχειριστικό, διοικητικό και τεχνικό τομέα. Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα των νέων προσανατολισμών του κρατικού ελέγχου σε όλες σχεδόν τις χώρες του κόσμου, καθώς επίσης και των σύγχρονων απαιτήσεων από το ευρύτερο κοινό, την Κυβέρνηση, τη Βουλή των Αντιπροσώπων και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο διαχειριστικός έλεγχος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο κατά πόσο ένα Υπουργείο, Οργανισμός ή Υπηρεσία χρησιμοποιεί τους πόρους που έχει στη διάθεση του κατά τον πιο οικονομικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο. Πόροι φυσικά δεν είναι μόνο οι οικονομικοί πόροι, που εύκολα μετρούνται σε χρηματική αξία, αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό καθώς και ο εξοπλισμός.