Εξυγίανση Τραπεζικού χρέους‏

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΡΕΩΝ, ΚΟΥΡΕΜΑ ΟΦΕΙΛΩΝ Ή ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

Αν υποθέσουμε ότι ο επιχειρηματίας οφείλει συνολικά σε 5 τράπεζες 2.000.000 ευρώ, και σε κάθε μία τράπεζα έχει καταγγελμένα δάνεια, κάρτες κλπ προϊόντα, χωρίς να μπορεί να τα αποπληρώσει και επίσης έχει οφειλές σε ΙΚΑ, ΤΑΕΕ, Εφορία, επιταγές σε προμηθευτές - πιστωτές και είναι στον "ΛΕΥΚΟ ΤΕΙΡΕΣΙΑ" αλλά δεν θέλει να κλείσει την εταιρία του ή να κηρύξει πτώχευση, τότε μέσω της υποστήριξης της Εταιρίας μας των Οικονομολόγων, των συνεργαζόμενων Νομικών μας συμβούλων, Λογιστών κλπ., του δίνεται η δυνατότητα να μπει σε με αναδιάρθρωση των δανειακών του υποχρεώσεων προς τράπεζες, αποφεύγοντας το κυριότερο τη διαδικασία αναγκαστικής ή όχι πτώχευσης.

Σε περίπτωση δε, που επιθυμεί να κλείσει την επιχειρησή του ή που οι συνθήκες το επιβάλουν η επιχείρηση να μη παραμείνει σε λειτουργία, η Εταιρία μας αναλαμβάνει εξ` ολοκλήρου την πτωχευτική διαδικασία προστατεύοντας τα συμφέροντα του πελάτη, κατά το μέγιστο δυνατό.