Τιτλοποιηση οφειλων

Διαγραφή πιστώσεων από τραπεζικό Δανεισμό από βέβαιη αδυναμία με την διαδικασία του εφάπαξ και με την προϋπόθεση να μην υπάρχουν περιουσιακά στοιχειά.

 

Για εξατομικευμένες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας